گروه محصولات

چاپ یک کتاب گفتگو محور درباره خوشبختی در روانشناسی آدلر

1398/11/12 شنبه

.به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شجاعت منفور بودن (چگونه خود را رها کنید و به سعادت واقعی دست یابید)» نوشته ایچیرو کیشیمی و فومیتاکه کوگا به‌تازگی با ترجمه علی سلامی توسط نشر گویا منتشر و راهی بازار نشر شده است

:ادامه مطلب در لیک زیر

https://www.mehrnews.com/news/4836293

انصراف از نظر