دانلود ها

کاتالوگ کارت پستال 1399
کاتالوگ تقویم 1399
کاتالوگ سررسید 1399
کاتالوگ کتاب 1399
اخبار
ناتسوئو کرینو نویسنده‌ای ژاپنی است که از مشهورترین آثار او می‌توان کتاب‌های «ورطه» و «دنیای واقعی» را برشمرد. ناتسوئو برنده جوایزی همچون نائوکی نیز شده ‌است.
جنایت ژاپنی آدم‌های این داستان به ورطه و مغاکی دچار می‌شوند که همه در نهایت نابود می‌شوند.
علی سلامی معتقد است ترجمه دوباره و به‌روز آثار فاخر و ماندگار جهان ادبیات، پس از یک یا دو دهه یک ضرورت است و باید به آن مبادرت ورزید.